Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

Amsterdam, spreek je uit tegen kernwapens!

Stuur burgemeester Halsema een kaartje en vraag haar om het initiatiefvoorstel  BAN DE BOM uit te voeren. Zo keurt de gemeente Amsterdam kernwapens af en roept het de Nederlandse regering op om het VN-verdrag tegen kernwapens te tekenen. Ook vragen we haar wapenproducenten te verbieden belasting te ontwijken via Amsterdamse brievenbusfirma’s.

In het initiatiefvoorstel, ingediend door GroenLinks, SP, Bij1, PvdA, PvdD en DENK, wordt de gemeente Amsterdam gevraagd het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze oproep laat Amsterdam zien dat zij geen doelwit zijn van kernwapens en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen. Dit is belangrijk want steden zijn het voornaamste doelwit van kernwapens. Het appel roept de Nederlandse overheid op om het VN-Kernwapenverbod te tekenen.

Een grote groep van steden en gemeenten wereldwijd zijn Amsterdam al voorgegaan en hebben het Cities Appeal ondertekend. Hieronder bevinden zich onder andere wereldsteden als Washington DC, Parijs, Sydney en Berlijn.

Daarnaast verzoekt het initiatiefvoorstel om kritisch te kijken naar (kern)wapenproducenten die gevestigd zijn in Amsterdam. Deze bedrijven wordt gevraagd meer openheid te bieden over hun belastingdeals met de Nederlandse belastingdienst. Daarnaast wordt het Amsterdamse college verzocht deze bedrijven te screenen op (financiële) integriteit, moeten zij onderzoeken of deze bedrijven profiteren van investeringen van de gemeente of dat de gemeente op andere manieren financiële banden heeft met deze bedrijven.

* Deze actie is afgelopen*

 

Deze actie is in samenwerking met het Amsterdams Vredesinitiatief.