Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

#GraciasMarkRutte!

Premier Mark Rutte gaat binnenkort samen met Nederlandse bedrijven naar Colombia om zaken te doen. Maar wij gaan er vanuit dat Rutte niet alleen opkomt voor de belangen van grote bedrijven, maar ook voor verdedigers van mensenrechten. Daarom zeggen wij #GraciasMarkRutte! Help jij ook mee er voor te zorgen dat Mark Rutte mensenrechten niet vergeet? Stuur hem een mail!

Mark Rutte naar Colombia

Premier Mark Rutte gaat eind deze maand samen met Nederlandse bedrijven naar Colombia om zaken te doen. Want Nederland verdient z’n geld vooral in het buitenland, en is het dus belangrijk dat hij zich inzet voor handelsrelaties. Maar in Colombia is het allesbehalve veilig. Dus moet Rutte zich daar, met de handelskaart in de hand, publiekelijk uitspreken voor mensenrechten. Dat is hard nodig. De eerste acht maanden van dit jaar zijn er al 110 mensen vermoord, omdat ze actief waren voor hun vakbond, mensenrechten- of milieuorganisatie, buurtraad of een comité van slachtoffers.

Na een halve eeuw oorlog ligt er eindelijk een vredesakkoord. Maar dat moet wel worden uitgevoerd. Zo moeten er garanties komen voor de veiligheid van sociale leiders en vakbondsleden. Roep Rutte op om niet alleen op te komen voor bedrijven, maar ook voor verdedigers van mensenrechten!

Deze actie is reeds verlopen.

De situatie in Colombia

Premier Mark Rutte gaat eind november, samen met Nederlandse bedrijven naar Colombia om zaken te doen. Dé kans om, met de handelskaart in de hand, in te zetten op mensenrechten. Dat is hard nodig. Alleen al de eerste acht maanden van dit jaar zijn 110 mensen vermoord, omdat ze actief waren voor hun vakbond, mensenrechten- of milieuorganisatie.

Het is vaak een heikel punt: beginnen over mensenrechten tijdens internationale bezoeken. Hoe groter de handelsbelangen, hoe kleiner vaak de ruimte om een krachtig signaal over mensenrechten af te geven. Het voordeel bij dit bezoek is dat er, na een halve eeuw oorlog in Colombia, eindelijk een vredesakkoord ligt. Dat moet met grote urgentie uitgevoerd te worden. Want na de vrede die in 2016 werd getekend tussen overheid en FARC, is een machtsvacuüm ontstaan waar andere gewapende groepen zijn ingestapt. En dus woedt er opnieuw een strijd om de controle over grondstoffen, gebieden en (lokale) economieën.

Uit mede door de Nederlandse overheid mogelijk gemaakt onderzoek blijkt dat er maar liefst 87 risico’s zijn in diverse sectoren, variërend van arbeidsrechten, verdrijven van lokale gemeenschappen van hun land, tot gewapende conflicten en bodem- en watervervuiling. Het verleden leert dat er grote risico’s zijn voor Nederlandse bedrijven om (zijdelings of directer) betrokken te raken bij ernstige mensenrechtenschendingen. Er lopen strafrechtelijke onderzoeken naar multinationals zoals Chiquita en het mijnbouwbedrijf Drummond met wie Nederlandse bedrijven zaken doen. Van business as usual kan er dus geen sprake zijn. Zeker niet, omdat er sinds het afsluiten van het Vredesakkoord een recordaantal van meer dan 340 mensen zijn vermoord omdat ze actief zijn in vakbonden of opkomen voor rechten van gewone mensen.

Volgens premier Rutte kan ook een klein land internationaal veel invloed kan hebben. Juist een handelsrelatie biedt een kans om gevoelige zaken aan de orde te stellen. Dat gaat zeker op voor Colombia. Nederland is de vierde export bestemming voor Colombia. De premier kan de koe dus bij hoorns vatten en heel concreet aandacht vragen voor mensenrechten en vooral de situatie rondom de vermoorde vakbonds- en gemeenschapsleiders. Wij vragen hem om op de dag dat hij president Duque in Bogota spreekt ook wat tijd in te ruimen voor een gesprek met verdedigers van mensenrechten. Daarmee geeft de premier een helder politiek signaal af.

Ook tijdens het gesprek met president Duque en in het persmoment daarna kan de premier helder zijn. De Colombiaanse president bleek tijdens de verkiezingscampagne een pro-business kandidaat, maar stelde voor onderdelen van het Vredesakkoord aan te passen. Dat Vredesakkoord is historisch, Europa investeert er fors in en moet nu gewoon volledig worden geïmplementeerd. Mede omdat het gaat over bescherming van verdedigers van mensenrechten. Ook bevat het essentiële afspraken over de rechten van de slachtoffers van het conflict, toegang tot hun eigen land voor ontheemden, en overgangsrechtspraak. Dat laatste gaat ook voor een belangrijk deel over de rol die bedrijven hebben gespeeld in het conflict.

Als het huidige vredesakkoord wordt uitgevoerd is dat dus goed voor Nederlandse bedrijven maar vooral ook voor Colombiaanse mensen die hun nek uitsteken. Want zoals de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de VN Karel van Oostrom aan de VN Veiligheidsraad liet weten: “Het is onacceptabel dat de Colombianen die de moed hebben om op te staan voor mensenrechten de hoogste prijs moeten betalen.”