Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

JA! IK DOE MEE!
JA! IK DOE MEE!

ING kernwapenvrij

Wist je dat ING de grootste investeerder in kernwapenbedrijven is in Nederland? De bank investeerde tussen januari 2017 en januari 2019 een bedrag van €742 miljoen in 10 kernwapenproducenten. Het is de hoogste tijd dat ING zich realiseert dat kernwapens onacceptabel zijn! Verspreid het nieuws via #INGkernwapenvrij!

ING kernwapenvrij

Klanten ING ontevreden over investeringen

Onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat 9 van de 10 klanten van ING niet weet dat ING investeert in kernwapenproducenten. Tegelijkertijd zegt driekwart van de klanten te vinden dat het echt niet kan dat ING dat wel doet. PAX roept ING op om te luisteren naar de wensen van zijn eigen klanten.

Inhumaan

In het huidige beleid erkent ING dat kernwapens inhumaan zijn. Maar dat is kennelijk niet genoeg om de bijna €750 miljoen aan investeringen in 9 kernwapenproducenten tegen te houden. Een van die kernwapenproducenten is Lockheed Martin, het grootste wapenbedrijf ter wereld. Dit bedrijf maakt raketten die bedoeld zijn om kernwapens mee te lanceren, en die honderdduizenden burgerslachtoffers zouden maken. De investering van ING in zo´n bedrijf rijmt niet met de erkenning van de bank van de verschrikkelijke humanitaire impact van kernwapens.

Kernwapens binnenkort verboden

ING’s slogan is ‘Voor wie vooruit wil’. Als het gaat over kernwapens, gaan veel landen sneller vooruit dan ING. Een grote meerderheid van landen heeft vorig jaar een verdrag aangenomen dat alle kernwapens verbiedt. De verwachting is dat het verdrag de komende twee jaar in werking zal treden. Veel van de landen waar ING actief is, sluiten zich al aan bij het verdrag. PAX roept ING op om zich aan te sluiten bij deze beweging en uit de kernwapenindustrie te stappen.

Wat kan jij doen?

Verspreid het nieuws! Maar weinig mensen weten over de investeringen van ING in kernwapenproducenten. De eerste stap is om hier wat aan te doen, deel het nieuws

Via Twitter: deel het Twitter bericht

Via Facebook: deel het Facebook bericht

Via Instagram: like het Instagram bericht

Wil je zelf iets posten? Dat kan natuurlijk ook! Gebruik dan in ieder geval #INGkernwapenvrij.

Q&A investeringen ING in kernwapenproducenten

1. Wat wil PAX van ING?

PAX roept ING op om te stoppen met alle investeringen in bedrijven die kernwapens produceren. Hun eigen beleid  erkent al dat kernwapens controversieel zijn. De klanten willen ook niet dat ING in kernwapenbedrijven investeert. Dus wij zeggen tegen ING: het is tijd, geen geld meer naar producenten van kernwapens.

2. Is dit niet iets dat de shareholders of klanten van ING zelf moeten agenderen?

Er is onderzoek gedaan door Motivaction. Daaruit blijkt dat 9 van de 10 ING klanten niet weet dat hun bank in de kernwapen industrie investeert. Dat terwijl driekwart van ING klanten vindt dat deze investeringen echt niet kunnen. Daarvan zegt 30 % aan te zullen haken bij een campagne als dat voorbij komt. PAX maakt dit mogelijk, iedereen, inclusief shareholders of klanten van ING kan meedoen. link

3. Waarom richt de campagne zich alleen op ING?

In Nederland is ING de grootste investeerder in bedrijven die kernwapens produceren. ING investeerde 742 miljoen euro in zulke bedrijven. Bovendien is ING een begrip in Nederland, een toonaangevend bedrijf. Ze hebben dus een extra verantwoordelijkheid om uit de kernwapen industrie te stoppen.

4. Hoeveel investeert ING in kernwapenproducenten?

Uit het Don’t Bank on the Bomb onderzoek van PAX blijkt dat ING in de periode tussen januari 2017 en januari 2019 een bedrag €742 miljoen investeerde in 10 kernwapenproducenten

5. In welke kernwapenproducenten investeert ING?

ING investeerde tussen tussen januari 2017 en januari 2019 een bedrag van €742 miljoen in Aecom, Airbus, Boeing, Fluor, General Dynamics, Honeywell, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Engineering, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Dit zijn bedrijven die betrokken zijn bij onder andere het produceren, onderhouden en moderniseren van (onderdelen van) de Britse en Amerikaanse kernwapenarsenalen, waaronder raketten. Hier vind je meer informatie over kernwapenproducenten.

6. Waarom investeert ING in kernwapenproducenten?

ING zegt geen kernwapens te financieren, maar dit doet ING zijdelings wel. De bank zet weliswaar stappen in de goede richting door in zijn beleid duidelijk te benoemen dat het niet investeert in bedrijven die kernwapens maken en gevestigd zijn in een land dat het non-proliferatieverdrag (NPV) niet heeft getekend. Dit gaat met name om Indiase bedrijven. Ook bedrijven die vooral betrokken zijn bij de productie van militair materieel, waaronder kernwapens, sluit ING volledig uit van dienstverlening.

Echter, ING is veel minder streng voor bedrijven die voornamelijk civiele goederen produceren, maar óók kernwapens. Ondanks dat deze bedrijven ook producenten zijn van kernwapens, kiest ING ervoor om in deze bedrijven te investeren en verantwoordt dit door te stellen dat het de bedrijfsonderdelen die kernwapens maken in dat geval niet financiert.

Een voorbeeld van zo’n bedrijf is de Airbus Groep, een belangrijke speler op het gebied van de burgerluchtvaart. Via dochteronderneming Ariane is Airbus betrokken bij de productie van onder meer onderdelen voor het Franse kernwapenarsenaal. ING investeert daarom niet in Ariane. Het wil echter wel geld steken in Airbus Group als geheel, zolang het bedrijf belooft geen ING-geld te gebruiken voor de kernwapenactiviteiten van Ariane. Voor Airbus Group hoeft dit geen probleem te zijn. Het kan ING-geld keurig volgens afspraak gebruiken voor de overige activiteiten en, dankzij de investering van ING, ander geld vrijmaken om in kernwapens te steken. Het is een kwestie van schuiven met budgetten. Indirect maakt ING daardoor de productie van kernwapens mogelijk.

Tot slot maakt ING bepaalde uitzonderingen op zijn toch al beperkte beleggingsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat als er volgens het beleid van ING bijvoorbeeld niet in een bepaald Indiaas bedrijf mag worden geïnvesteerd, dit via specifieke financiële producten wel kan gebeuren, omdat die producten buiten het beleid vallen.

Als ING écht geen kernwapens wil financieren, zou ING alle kernwapenproducenten, inclusief de moederbedrijven, volledig moeten uitsluiten van investeringen. Een andere belangrijke stap is ervoor zorgen dat kernwapenproducenten geen toegang hebben tot de vermogensbeheeractiviteiten van ING.

7. Mag ING wel investeren in kernwapenproducenten?

Er zijn internationale afspraken over kernwapens. Zo spraken bijna alle landen in het non-proliferatieverdrag (NPV) af om het bezit van kernwapens te beperken en te gaan onderhandelen over totale nucleaire ontwapening.

In 2017 werd bovendien het wereldwijde VN-kernwapenverbod (‘UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons’) aangenomen. Het VN-verdrag verbiedt het gebruik, bezit, ontwikkeling, productie, stationering en overdracht van kernwapens onder alle omstandigheden en verbiedt ook assistentie bij of aanmoediging van deze verboden handelingen. Inmiddels hebben zestig landen het verdrag ondertekend en zijn de eerste ratificaties begonnen. Als vijftig landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het officieel in werking. Als Nederland het verdrag tekent, gaat dit ook gelden voor de Nederlandse financiële sector en dus ook voor ING.

Voor nu is het investeren in kernwapenproducenten dus nog niet verboden. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt, vanwege de enorme schade die kernwapens kunnen aanrichten aan mens, dier en milieu en de toenemende wereldwijde afwijzing van deze massavernietigingswapens, is het onbegrijpelijk dat Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars nog steeds betrokken zijn bij de bedrijven die deze wapens produceren.

8. Hoe moeilijk is het voor ING om te stoppen met investeren in bedrijven die kernwapens produceren?

ING is een commercieel bedrijf. Uit economisch onderzoek blijkt dat verantwoord ondernemen niet schadelijk is voor de winst van een bedrijf, en daar juist zelfs aan kan bijdragen. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verantwoordelijk voor de pensioenen van bijna drie miljoen mensen, heeft bijvoorbeeld heel bewust de stap genomen om investeringen in kernwapenproducenten uit te sluiten in hun beleid. KBC, de grootste bank van België, nam dezelfde beslissing. Nog meer voorbeelden van financiële instellingen die deze stap hebben gezet, vind je op www.dontbankonthebomb.com.

Volg de campagne

Wil je de campagne blijven volgen? Dat kan, vul hier je naam en emailadres in en we houden je op de hoogte!

Verstuur
Bij deelname aan deze actie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
sluiten

Dank je wel!

We houden je op de hoogte van de campagne!

Bekijk alles