Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

ik Stem ook!
ik Stem ook!

Welk vredesinitiatief verdient een aanmoediging?

Van 16 t/m 24 september is het Vredesweek, de landelijke actieweek voor vrede. Duizenden mensen in het hele land zetten zich die week op allerlei manieren in voor vrede, verbinding en saamhorigheid.

PAX Duif voor moedige bruggenbouwers

Breng je stem uit
Negen initiatieven maken kans op een extra aanmoediging van €1000,-. Lees hieronder meer informatie over de kanshebbers, en stem dan op het vredesproject dat volgens jou een extra aanmoediging kan gebruiken. Stemmen kan tot en met 20 september.

Bekendmaking op Internationale Dag van de Vrede
Tijdens de Vredesweek, van 16 t/m 24 september toert PAX het land door om de PAX Duif uit te reiken aan lokale vredesinitiatieven. Het hoogtepunt van de tour is op de Internationale Dag van de Vrede, op 21 september. Dan worden in het mediacafé op het Westergasterrein in Amsterdam meerdere PAX Duiven tegelijkertijd uitgereikt. Ook maakt PAX dan bekend wie het bedrag van €1000,-  ontvangt.

PAX Duif voor moedige bruggenbouwers
Oorlogstaal van Trump en Kim Jong-Un, enorme aantallen oorlogsvluchtelingen, terreuraanslagen in Barcelona, Istanbul en Manchester: vrede lijkt vaak ver te zoeken. Angst, geweld en polarisatie domineren het nieuws, terwijl de vele mensen in Nederland die zich inzetten voor vrede, verbinding en wederzijds begrip vaak onopgemerkt blijven. Juist hen zet vredesbeweging PAX tijdens de Vredesweek in het zonnetje. PAX reikt dit jaar voor het eerst de PAX Duif uit aan moedige bruggenbouwers die mensen bij elkaar brengen, die de dialoog aangaan, die drie keer vallen en toch weer opstaan. Mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor vrede, ver weg of juist heel dichtbij.

 

De initiatieven

                                                     
Vredeswandeling: iedereen doet mee
De Ambassade van Vrede in Naarden-Bussum organiseert de Vredeswandeling 2017 op 17 september, met het thema ‘Ken je zelf, ken de ander’. Een wandeling die inwoners van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar in contact brengt. De wandeling start bij het Vestingmuseum. Onderweg treden Syrische en Joodse muzikanten op, en vertelt een Syrische vluchteling zijn verhaal. De Ambassade van Vrede bestaat uit ruim 20 verschillende organisaties: van scholengemeenschap tot voedselbank, van gemeente tot kerk en moskee: iedereen doet mee!

Veronique Lindenburg: “Wij zouden €1000,- besteden aan meer activiteiten in onze regio met het doel het verbinden van diverse interculturele en interreligieuze groepen, zoals een gezamenlijk Kerst-, Licht- of Nieuwjaarsfeest en iftarmaaltijden. Dit vanuit de behoefte elkaars eigenheid te verkennen, elkaar zo beter te leren kennen en te groeien in wederzijdse waardering en respect.”

 

Verzoening tussen Kimswerd en Medemblik
PeerGrouP Locatietheater organiseert op zaterdag 23 september, in samenwerking met inwoners van Medemblik en Kimswerd, De Verzoening; een grote verzoeningsdag ter nagedachtenis aan het Beleg van Medemblik in 1517 door de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Met een vredesvloot steken bewoners van Kimswerd het IJsselmeer over en reiken daar de hand aan de bewoners van Medemblik. Het doel is een vriendschapsband te smeden tussen de twee historische plaatsen.

Dirk Bruinsma, artistiek leider PeerGrouP: “Wij zouden €1000,- besteden aan het ontwikkelen van het vervolg op De Verzoening, de theatervoorstelling De Bezinning. Hierin kijkt Grutte Pier terug op zijn leven als vrijheidsstrijder en bezint zich op zijn daden. De voorstelling krijgt een actuele insteek door het verhaal van Pier naast dat van een veteraan uit oorlogsgebied te plaatsen. Met De Bezinning werpen we licht op de persoonlijke gevolgen van gewapende strijd en pleiten we voor dialoog en verzoening.”

 

Eritrese statushouders in Amsterdam: Voetbal & meer
Mekonnen (Mek) Ykeallo besloot een paar jaar geleden om in zijn vrije tijd en op vrijwillige basis Eritrese statushouders in Amsterdam Nieuw-West te helpen om hun eigen weg en plek in Nederland te vinden. Mek zette ruim 20 jaar geleden zelf voor het eerst voet op Nederlandse bodem als vluchteling. Hij herinnert zich hoe spannend het was en hoe verloren hij zich soms voelde. “Met de nieuwe instroom van jonge Eritrese jongens en meisjes kon ik simpelweg niet anders dan gaan helpen. Ik ben maar begonnen met een balletje trappen met de jongens op het Cruyff Court.” Mek is sindsdien minstens twee ochtenden per week op het Cruyff Court in Amsterdam Nieuw-West. Voetbal is een opstapje naar meer: Mek ‘is’ er simpelweg voor deze jongeren en helpt hen bij de verdere stappen in hun leven: het opbouwen van een netwerk, het omgaan met instanties en het vinden van en behouden van een opleiding en/of werk. Hij is vaak aanwezig in of rond hun woonomgeving, en is daar een laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.
Ook is hij een bruggenbouwer tussen de Gemeente Amsterdam en lokale instanties aan de ene kant, en de jonge nieuwkomers aan de andere kant. “Samenleven is geen eenrichtingsverkeer, maar moet van twee kanten komen, willen we tot een meer inclusieve en vreedzamer samenleving komen.”

Mek: “Met €1000,- euro zou ik museumjaarkaarten kopen voor onze Eritrese Amsterdammers, zodat ze kennis kunnen maken met het cultureel aanbod en de Nederlandse cultuur. Met museumjaarkaarten kunnen we hen een jaar lang heel veel leuke en leerzame middagen bezorgen en hun integratie bevorderen!”

 

Vredesweek voor jong en oud in Hilversum
De gemeente Hilversum neemt actief deel aan de Vredesweek met een programma voor jong en oud. Burgemeester Pieter Broertjes: “De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen. De Vredesweek is actueler dan ooit. Iedereen kent de beelden van vluchtelingen en verwoesting en mensen maken zich steeds meer zorgen. Het lijkt ver weg, maar wij kunnen er zelf ook wat aan doen. Ook in Nederland hebben we te maken met discriminatie en intimidatie en extreme visies die kunnen botsen. Allemaal zaken die iedereen aangaan jong en oud.” Het programma is tot stand gekomen door een mooie actieve samenwerking van gemeente en maatschappelijke partners, als scholen, kerken en actieve bewoners. Het bestaat onder andere uit workshops, een scholierendebat en een Walk of Peace. De week wordt afgesloten met festival One Hilversum, dat Hilversummers met verschillende achtergronden samenbrengt.

“De Gemeente Hilversum zou €1000,- besteden aan het initiatief om ook in Hilversum een vredesvlam te hebben”

 

Vredesschaakspel: Paco Ŝako
Kunstenaar Felix Albers uit Den Haag ontwierp Paco Ŝako, wat in de internationale taal Esperanto Vredesschaken betekent. Bij een traditioneel schaakspel staan er twee partijen tegenover elkaar en versla je de vijand door deze van het bord te spelen. In Paco Ŝako staat echter de harmonie en de verbinding centraal. De schaakstukken zijn zo ontworpen dat ze elkaar omhelzen in plaats van verslaan. Felix: “Verschillen van gedachten is niet erg, als je maar de wens hebt om samen verder te komen en er wat van te leren. De filosofie achter dit spel is dat je twee verschillende partijen met eigen inzichten en ideeën hebt, die door overleg uiteindelijk bij elkaar komen. Ze sluiten een vredesakkoord in plaats van dat ze elkaar verslaan. De speelwijze wordt goed ontvangen, en het eerste Paco Ŝako-toernooi is reeds een feit.”

“Mijn doel is door middel van het schaakspel al spelenderwijs de gedachte van samen leven, werken en creëren over te brengen. Ik zou de €1000,- euro dan ook besteden aan de ontwikkeling van een eenvoudig kinderboekje met illustraties zodat kinderen kennis kunnen maken het Paco Ŝako spel.”

 

Mensen met elkaar verbinden in Zoetermeer
In Zoetermeer zet het Interlevensbeschouwelijk Overleg (ILOZ), een platform van vijftien kerken, vier moslimorganisaties, de joodse-, baha’i-, hindoe-, humanistische- en de Syrisch-culturele gemeenschappen, zich actief in voor het bevorderen van begrip en wederzijds respect. De missie is om zoveel mogelijk vooroordelen weg te nemen tussen de verschillende groepen die in Zoetermeer leven. Naast een maatschappelijk debat met lokale politici organiseert deze Ambassade van Vrede een Walk of Peace, waarbij vluchtelingen die zijn omgekomen worden herdacht. De wandeling wordt afgesloten met een culturele manifestatie: Syrië Anders.

Flip Bakker (ILOZ): “Met de Walk of Peace staan we stil bij het herdenken van vluchtelingen die de vrede hier niet hebben gehaald. Met € 1000,- zouden wij in Zoetermeer een monument voor hen willen oprichten. Er is al een kunstenaar uit vluchtelingenkringen bezig met een ontwerp. Wij willen dat graag ondersteunen; dit jaar wellicht met een model, volgend jaar – met voldoende budget – met een waardig monument. Die € 1000,- zou daaraan goed zijn besteed!”

 

ROC-leerlingen aan het denken zetten in Helmond
Docente Ingeborg Krook merkte dat de discussie over vluchtelingen in haar klas, op het ROC Ter AA in Helmond, veel emoties opriep. Ze besloot daarop om Syrische vluchtelingen uit te nodigen om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Leerlingen kijken iemand in de ogen, en door dit persoonlijke contact kunnen zij actief luisteren, vragen stellen en staan zij mogelijk meer open voor andere meningen. Ingeborg: “We zijn allemaal mensen op één mooie, kwetsbare planeet en er is meer dat ons verbindt dan ons van elkaar onderscheidt. Maar blijft een ieder in zijn eigen veilige coconnetje en kijk je met argwaan naar buiten? Dan gebeurt er niet veel. Maak je gebruik van diversiteit en elkaars kracht? Dan ontstaat er synergie en gebeuren er mooie dingen.”

“Als wij de €1000,- winnen willen we ouderen en leerlingen met verschillende achtergronden samenbrengen. Naast de opleiding Kinderopvang en Onderwijsassistent is een groot verzorgingshuis gevestigd waar veel ouderen wonen. We vragen de studenten om activiteiten met ouderen te organiseren, zoals spelletjes doen, knutselen, of samen pannenkoeken bakken. Leerlingen van de basisschool worden ook uitgenodigd zodat verschillende generaties elkaar leren kennen. Het geld besteden we aan de materialen die studenten nodig hebben. Ook willen we een verteller inhuren via de bibliotheek die een interactieve performance geeft.

 

Schilderswijk Moeders bereiken en activeren geïsoleerde vrouwen in de Haagse Schilderswijk
In Den Haag trekt sinds september 2013 een groep van zeventien Schilderswijk Moeders van verschillende etnische achtergronden de wijk in om vrouwen uit hun isolement te halen of te helpen met financiële problemen en opvoedingsvragen. De vrijwilligers bereiken en empoweren vrouwen in de Schilderswijk, waardoor deze vrouwen in staat zijn om (beter) hun eigen weg te vinden. De moeders treden op als vertrouwenspersoon, zijn een luisterend oor voor de vrouwen die zij bereiken, melden hen aan bij cursussen zoals Nederlandse les en brengen hen in contact met de juiste hulporganisatie. Soms komen de bereikte vrouwen naar het buurthuis, waar zij bijvoorbeeld Nederlandse les volgen, in contact komen met andere vrouwen of voorlichtingen krijgen over bijvoorbeeld radicalisering. Het doel van de Schilderswijk Moeders is om geïsoleerde vrouwen, vrouwen met financiële problemen en opvoedingsvragen in hun kracht te zetten en hen te leren zelfstandig en onafhankelijk te zijn van anderen. Zo krijgen zowel de Schilderswijk Moeders als de vrouwen die zij bereiken de kans om zich te ontwikkelen.

“Met €1000,- krijgen wij de kans om Nederland te laten zien dat de Schilderswijk ook veel mooie dingen kent. Daarnaast komen veel bewoners van de Schilderswijk niet of nauwelijks de wijk of Den Haag uit. Met de €1000,- kunnen wij het blikveld van de Schilderswijk Moeders, vaak rolmodellen voor de vrouwen die zij bereiken, verruimen”.

 

Van Utrecht naar Taizé
Ton Jansen, leraar Nederlands aan het Bonifatius College in Utrecht, organiseert elk jaar, al sinds 1990, een schoolreis naar Taizé. De leerlingen worden in Taizé uitgedaagd om samen te praten en na te denken over wat hun leven écht belangrijk maakt, en over de toekomst die zij zelf (mede) vorm gaan geven. Taizé is ook een experiment in het opbouwen van een vreedzame samenleving. De leerlingen leren om met andere ogen naar de wereld te kijken. Ze komen enthousiaster, initiatiefrijker, spiritueler en meer verantwoordelijk terug. In totaal gingen er in al die jaren ongeveer 1500 jongeren een of meerdere keren mee. Ton Jansen inspireerde ook veel andere scholen van Oss tot Groningen en van Delft tot Enschede tot een reis naar Taizé.

“Ik zou €1000,- besteden aan de herinrichting van onze stilteruimte (Crypte) waar leerlingen tijdens hun drukke schoolbestaan een beetje bij zichzelf en de vrede in hun hart kunnen komen”.

Over PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. We werken samen met mensen in conflictgebieden, zoeken politici op en slaan de handen ineen met betrokken burgers.

Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in beweging. We roepen betrokken burgers op om mee te doen. Van het plaatsen van een simpele oproep op Facebook tot het opstarten van een Ambassade van Vrede. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede.

PAX. Vrede, wie durft?

De stemming is gesloten!

Op 21 september wordt de winnaar bekend gemaakt.