Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

JA! IK stap over
JA! IK stap over

Energiebedrijven Nuon, Essent, E.on en Engie blijven bloedkolen uit Colombia gebruiken. Samen geven we ze een krachtig signaal, stap over!

Stop bloedkolen, stap over!

Energie is niet weg te denken uit ons leven: we laden onze telefoon ermee op, we verlichten er ons huis mee en soms rijden onze auto’s er zelfs op. Nederlandse energiebedrijven Nuon, E.ON, Essent en Engie (voorheen Electrabel) wekken deze stroom op met bloedkolen. Steenkolen uit Colombia waarvoor 3.100 mensen zijn vermoord en 55.000 boeren van hun land zijn verjaagd. Nog steeds worden er mensen bedreigd. Paramilitaire commandanten hebben onder ede verklaard dat ze hebben samengewerkt met Colombiaanse mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco en door hen zijn betaald.

 

Jij kunt helpen!
Nog altijd wachten de slachtoffers van bloedkolen op genoegdoening. Slachtoffers zoals Maira, die 15 jaar oud was toen haar vader werd vermoord:

“Ik kan niet beschrijven hoe het was om mijn vader te verliezen. Het idee dat we nooit meer een gesprek zullen voeren, dat hij niet bij mijn trouwdag was, of zijn kleinkinderen nooit zal zien, doet mij nog elke dag pijn”.

Jarenlang praten met energiebedrijven heeft de slachtoffers niets opgeleverd. Zelfs niet toen Maira, met een flinke dosis lef, persoonlijk aan hen liet weten dat ze een verschil kunnen maken. Hiermee laten zij slachtoffers in de kou staan én slaan ze belangrijke VN-richtlijnen in de wind.

Nu is het tijd voor actie!
PAX roept de Nederlandse energiebedrijven op te stoppen met het inkopen van bloedkolen, totdat de slachtoffers zicht hebben op genoegdoening. Onze energiebedrijven kunnen mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco aanzetten tot actie richting de slachtoffers. Deens energiebedrijf Dong heeft laten zien dat dit wel degelijk kan. Zij zijn gestopt met inkopen bij Prodeco, totdat het mijnbouwbedrijf stappen richting compensatie van de slachtoffers heeft gezet.

Nuon, E.ON, Essent en Engie komen niet in actie zonder druk van jou en andere bezorgde Nederlanders. Geef ze daarom een krachtig signaal! Stap over naar een bloedkolenvrije energieleverancier.

Ben je geen klant van deze bedrijven? Ook dan kun je helpen! Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen dit verhaal horen door deze campagne te delen via de deelknoppen rechts bovenin deze pagina en door berichten van PAX te delen op Facebook en Twitter.

Nieuws
Er gebeurt veel op het gebied van bloedkolen, zowel nationaal als internationaal. Klik op een van de onderstaande nieuwsberichten om meer te lezen.

23-06-2016: Politiek succes voor de bloedkolencampagne

14-06-2016: PAX vraagt consumenten in Rotterdam en Zwolle: stap over naar bloedkolenvrije energiebedrijven

02-06-2016: Doorbraak bloedkolencampagne in Italië

25-05-2016: BNP Paribas heeft investeringen Drummond opgeschort

18-05-2016: De bloedkolensmoezen van energiebedrijven

17-05-2016: PAX laat klanten energiebedrijven overstappen wegens bloedkolen

09-05-2016: Kamervragen aan Ploumen over Colombiaanse bloedkolen

25-04-2016: Colombiaanse slachtoffers roepen Nuon ter verantwoording

18-04-2016: Deens energiebedrijf stopt inkoop Colombiaanse bloedkolen

31-03-2016: Amsterdam wil bloedkolen weg uit haven

Overstappen?

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de energiebedrijven de slachtoffers niet langer in de kou laten staan. Geef ze een krachtig signaal, en stap over naar een energiebedrijf dat geen bloedkolen gebruikt. Neem je stroom af bij Nuon, Essent, E.ON of Engie? Dan gebruikt jouw energiebedrijf bloedkolen om je stroom op te wekken. Stap dan over naar een ander energiebedrijf.

In deze lijst vind je een overzicht van de bedrijven die aan PAX hebben verklaard geen bloedkolen te gebruiken:

Pure Energie
DE Unie
Vandebron
Huismerk energie
Oxxio
Eneco
WoonEnergie
Greenchoice

www.energievergelijken.nl
Wil je hulp bij het overstappen? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld www.energievergelijken.nl om automatisch over te stappen. Kies dan niet voor Nuon, Essent, E.ON of Engie, maar bijvoorbeeld voor een van de bedrijven die zich bloedkolenvrij heeft verklaard.

Energievergelijker van WISE
Wil je liever helemaal geen steenkolen meer en over op groene stroom? Gebruik dan de energievergelijker van WISE.

Veelgestelde vragen

Wat zijn ‘bloedkolen’?
Bloedkolen zijn steenkolen uit het mijnbouwgebied Cesar in Colombia waar het bloed van grove en grootschalige mensenrechtenschendingen aan kleeft die in het verleden zijn gepleegd. Ruim 3100 mensen zijn vermoord en meer dan 55 duizend van hun land verdreven. Ook vandaag de dag gaat het geweld nog door in de vorm van intimidaties en bedreigingen aan het adres van familieleden van vermoorde personen, ontheemden, mensenrechtenverdedigers en vakbondsleiders.

Waarom voert PAX campagne tegen Bloedkolen uit Colombia?
Nederland is voor ongeveer 20% afhankelijk van steenkool voor energieopwekking. Een flink deel (afhankelijk van de prijs van steenkool op de wereldmarkt) daarvan komt uit Colombia en wordt verstookt in NederlandDaarvan is weer een behoorlijke hoeveelheid afkomstig uit de kolenmijnen in Cesar. De energie die hieruit in Nederland wordt opgewekt is daarmee afkomstig van ‘bloedkolen’.

Waarom begint PAX nu met een campagne om klanten van vier Nederlandse energiebedrijven over te laten stappen?
PAX heeft lang aangegeven dat Nuon, Engie, E.On en Essent moeten stoppen met het importeren van bloedkolen. We hebben van alles gedaan om ze te overtuigen; gesprekken, onderzoeksrapporten en een bezoek aan César. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd voor de slachtoffers. In april/mei 2016 is er een vertegenwoordiger van de slachtoffers, Maira Méndez Barboza, bij Nuon op bezoek geweest, wiens eigen vader, een vakbondsleider van Drummond, voor haar eigen ogen is vermoord door paramilitairen. Zij, haar familie en duizenden andere slachtoffers hebben nooit erkenning en genoegdoening gekregen. Ondanks het ontbreken van concrete resultaten voor slachtoffers blijven de vier energiebedrijven bloedkolen inkopen bij Drummond en Prodeco/Glencore. Nu geven we de klanten van deze bedrijven de mogelijkheid om een krachtig signaal af te geven door een ‘bloedkolenvrije’ energieleverancier uit te kiezen.

Kunnen mensen niet beter meteen overstappen naar groene stroom?
Dat kunnen mensen zelf bepalen. Wij geven ze twee opties. En daaruit kunnen ze zelf kiezen.

Waarom willen de energiebedrijven tot nu toe niet stoppen met het kopen van bloedkolen?
De energiebedrijven geven aan bloedkolen te blijven kopen zodat zij het gesprek met de mijnbouwbedrijven kunnen blijven voeren. Probleem is echter dat dit tot geen enkele concrete resultaten voor slachtoffers heeft geleidt. Slecht gedrag wordt op deze manier beloond. De mijnbouwbedrijven zullen alleen stappen zetten als er sprake is van daadwerkelijke economische druk. Het Deens bedrijf DONG laat zien hoe het moet.

Kunnen de energiebedrijven wel stoppen met het kopen van kolen?
Ja, dat kan. Zo maakte het Deense energiebedrijf Dong bekend voorlopig te zijn gestopt met het kopen van kolen van Prodeco. Het bedrijf wil dat Prodeco verantwoordelijker gaat ondernemen. Zorgen voor genoegdoening voor slachtoffers van bloedkolen hoort daar bij. Nu is het aan Nuon en de andere energiebedrijven die bloedkolen inkopen om dit goede voorbeeld te volgen. In Nederland zijn dit verder Engie (voorheen Electrabel), E.ON en Essent.

Waarom richten jullie je op deze vier energiebedrijven?
Met de campagne ‘Stop bloedkolen, stap over ’ richt PAX zich in de eerste plaats op de vier stroomproducenten Nuon, Essent, E.On en Engie omdat alleen zij direct kolen voor energieopwekking afnemen van de internationale mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco in Colombia. Dit zijn de mijnbouwbedrijven die in verband worden gebracht met grove en grootschalige mensenrechtenschendingen. Alleen die vier energieproducenten hebben ‘buying power’. Dat wil zeggen: zij kunnen als grootafnemers van kolen uit Colombia invloed uitoefenen op de mijnbouwbedrijven.

Is PAX de enige organisatie die hiermee bezig is? Of zijn er ook andere organisaties betrokken?
Nee, zeker niet. Er is een uitgebreid netwerk van Europese maatschappelijke organisaties, vakbonden, politici en activisten die zich inzetten voor de slachtoffers van bloedkolen.

Hoelang is Pax hier al mee bezig en wat is er tot nu toe bereikt?
Vanaf 2011. Toen zijn de eerste contacten gelegd met de slachtoffers en werd in Nederland de Steenkolendialoog met energiebedrijven gestart. Op verzoek van de slachtoffers heeft PAX zeer diepgravend onderzoek gedaan naar het geweld in het mijnbouwgebied en de betrokkenheid van de mijnbouwbedrijven. Dat heeft geresulteerd in het rapport ‘The Dark Side of Coal”.

Wat kunnen de Nederlandse energiebedrijven nu precies doen aan deze situatie?
Ze kunnen tijdelijk stoppen met het aankopen van steenkool uit Cesar, Colombia en geen nieuwe aankoopcontracten tekenen, totdat de mijnbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore serieus beginnen aan erkenning van wat de slachtoffers is aangedaan en compensatie voor de overlevenden en nabestaanden.

Zijn de mensenrechtenschendingen verleden tijd?
Nee, de effecten van het paramilitaire geweld werken nog steeds door. De mijnbouwbedrijven winnen steenkool op land waarvan de oorspronkelijke bezitters, 55.000 boeren, met geweld zijn weggejaagd. De slachtoffers hebben nooit erkenning noch compensatie gekregen voor wat hen is aangedaan. Velen zijn zwaar getraumatiseerd en hebben juridische, psychologische en sociale steun nodig, maar deze blijft uit. Ook de overheid doet hier niets aan.
Slachtoffers en vakbondsleden worden tot op de dag van vandaag bedreigd. Bovendien blijven compensatie, landrestitutie en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden uit. Daarvan profiteren de mijnbouwbedrijven; zo kunnen ze hun bloedkolen goedkoop op de markt brengen. Europese afnemers op hun beurt profiteren op die manier van mensenrechtenschendingen.

Wat gebeurde er in 2006 waardoor de grootschalige mensenrechtenschendingen ophielden?
Toen stelde de Colombiaanse overheid een amnestieregeling in voor paramilitairen. Wie de wapens neerlegde en openheid van zaken gaf, kon rekenen op strafvermindering. Hierdoor nam het geweld sterk af. Deze zwarte pagina uit de geschiedenis van Colombia en de verantwoordelijkheid van mijnbouwbedrijven mogen niet onder het tapijt geschoven worden. Zonder genoegdoening voor misstanden uit het verleden, zal het huidige geweld tegen burgers door blijven gaan. Tot op de dag van vandaag worden slachtoffers, mensenrechtenverdedigers en vakbondsleiders bedreigd door illegale gewapende groepen die afstammen van de in 2006 (maar zeer gedeeltelijke) gedemobiliseerde para’s.

Wat verstaat PAX onder ‘genoegdoening’?
Genoegdoening is een veel omvattend begrip en bestaat uit verschillende elementen. De belangrijkste elementen zijn in ieder geval: de waarheid, die te allen tijde boven tafel moet komen; erkenning van wat de slachtoffers is aangedaan; het recht van slachtoffers van geweld op compensatie.. Kortom: er moet recht worden gedaan en gesproken. Als laatste moet er een garantie komen dat het geweld zich niet zal herhalen, wat betekent dat de staat veiligheid garanties moet kunnen geven en dat ze het probleem van bestaande paramilitaire groepen hard moeten aanpakken.

Waarom richt PAX zich niet direct op de mijnbouwbedrijven, die dit op hun geweten hebben?
PAX richt zich ook regelmatig direct tot de mijnbouwbedrijven. Energieproducenten die steenkool uit Cesar in Colombia inkopen voor de opwekking van elektriciteit hebben een morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn gehouden aan standaarden over (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat een afnemer (in dit geval Nuon, Essent, E.on en Engie ) van een bedrijf dat geassocieerd wordt met mensenrechtenschendingen (Drummond en Prodeco/Glencore), niet vrijgepleit kan worden.: Door steenkool uit Cesar te blijven afnemen terwijl de mijbouwbedrijven weigeren over te gaan tot genoegdoening, handelen de Nederlandse energiebedrijf niet in lijn met de internationale standaarden.

Wat is de rol van de Colombiaanse overheid?
Vooropgesteld, energiebedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid in de steenkoolketen. Zij dienen er voor te zorgen dat hun leveranciers Drummond en Prodeco/Glencore de juiste maatregelen nemen in de richting van genoegdoening voor de slachtoffers in het mijnbouwgebied. Ook hebben de mijnbouwbedrijven een grote verantwoordelijkheid om huidige mensenrechtenschendingen rondom hun mijnen te adresseren.
Daarnaast heeft de Colombiaanse overheid natuurlijk een verantwoordelijkheid voor het beschermen van de mensenrechten in het gebied. De Colombiaanse overheid en de paramilitaire organisatie AUC kwamen in 2006 tot overeenkomst tot demobilisering en het neerleggen van de wapens. De overheid heeft de plicht om haar burgers te beschermen. Daarom moet het de ontwapening van de AUC met hulp van buitenlandse waarnemers nauwlettend in de gaten houden, en optreden als het fout dreigt te gaan. Tot nu toe heeft de overheid dat onvoldoende gedaan, wat verklaart waarom nieuwe paramilitaire groepen hebben kunnen ontstaan.

Wat is de rol van de Nederlandse overheid hierin? Wat is het Nederlandse belang?
Minister Ploumen heeft zich eerder dan de energiebedrijven ingezet voor de slachtoffers van bloedkolen van energiebedrijven. Ruim voor de energiebedrijven riep de minister op tot verzoening tussen de mijnbouwbedrijven en slachtoffers. In een gesprek dat PAX had met Nuon werd Ploumen echter gebruikt als excuus om geen tijdelijke importstop in te stellen in afwachting van concrete stappen richting genoegdoening. Nuon claimt echter dat Ploumen hen heeft verzocht dit niet te doen. Opmerkelijk; blijkbaar gaat Nuon niet zelf over de invulling van haar ketenverantwoordelijkheid voor bloedkolen, maar probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven op de Nederlandse regering.

Wat staat er in het PAX rapport ‘The Dark Side of Coal’?
De slachtoffers van de ernstige mensenrechtenschendingen, die in de periode 1996 – 2006 rond de mijnbouwbedrijven in Cesar in Colombia hebben plaatsgevonden, hebben PAX in 2011 gevraagd hier een rapport over te schrijven. Dit is ‘The Dark Side of Coal’ geworden. Tot die tijd was de situatie in Cesar te onveilig voor de slachtoffers om hier zelf mee naar buiten te komen.. In de afgelopen jaren heeft PAX verklaringen van voormalig paramilitairen afgenomen, die erop wijzen dat de mijnbouwbedrijven de paramilitairen hebben betaald voor beveiligingsmaatregelen. In de praktijk ging het hier ook om moord, bedreiging en verdrijving van land. Ook wordt in het rapport aangetoond dat de mijnbouwbedrijven tot op de dag van vandaag profiteren van de grove mensenrechtenschendingen, onder meer omdat de mijnbouwbedrijven hun concessies hebben uitgebreid naar het land waarvan tienduizenden boeren door de paramilitairen werden verdreven. Omdat PAX onderzoek heeft gedaan naar deze misstanden, richten wij ons alleen op de Nederlandse energiebedrijven die kolen inkopen uit dit mijnbouwgebied.

Heeft PAX in het rapport The Dark Side of Coal aan hoor en wederhoor gedaan bij Drummond en Prodeco?
Vanzelfsprekend. Ruim voor publicatie heeft PAX haar bevindingen voorgelegd aan Drummond en Prodeco. Hoofdstuk 9 van het rapport is gewijd aan de reacties van beide steenkoolbedrijven. Ook zijn brieven van Drummond en Prodeco aan PAX opgenomen als bijlage. Daarnaast zijn er in het rapport meerdere verwijzingen naar de reacties van Drummond en Prodeco opgenomen.

Met de oproep om te stoppen met de inkoop van bloedkolen maak je mogelijk Colombianen brodeloos. Is dat nu wat jullie willen bereiken?
Dat wil PAX niet en dat gebeurt ook niet. De Nederlandse elektriciteitsproducenten zijn heel belangrijke klanten, maar als zij overgaan tot een tijdelijke importstop, betekent dat niet meteen een sluiting van de mijnen. Daarnaast steunen veel werknemers onze oproep tot compensatie en een eind aan de voortdurende bedreigingen omdat ze er zelf het slachtoffer van zijn. In de praktijk blijkt dat de mijnbouw niet heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de levensstandaard en arbeidsomstandigheden in de regio. En als laatste: wie deze vraag stelt moet zich in ieder geval beseffen dat tienduizenden mensen brodeloos zijn gemaakt door het paramilitair geweld in het mijnbouwgebied. Zij hebben het recht om weer een leven op te kunnen bouwen. We willen geen boycot. We willen een tijdelijke importstop, zodat er een gedragsverandering plaats heeft en er concrete stappen zijn gezet richting genoegdoening.

Is PAX überhaupt tegen fossiele brandstof? Waarom niet tegen kolen in het geheel?
PAX spreekt zich in deze campagne niet uit over het energie- en klimaatvraagstuk. We zijn een vredesbeweging die zich inzet voor het voorkomen van conflicten en voor mensenrechten bij het winnen van grondstoffen.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Stuur dan een mail naar info@paxvoorvrede.nl

Over deze campagne

Met de campagne Stop Bloedkolen zet PAX zich in voor de tienduizenden slachtoffers van het paramilitair geweld in de Colombiaanse mijnbouwregio Cesar. De vredesorganisatie staat deze slachtoffers bij in hun zoektocht naar waarheid en verzoening, en wil dat de mijnbouwbedrijven in Cesar hun verantwoordelijkheid nemen voor wat deze mensen hebben meegemaakt.

Het verhaal
Tussen 1996 en 2006 hebben paramilitairen in totaal 3.100 mensen vermoord en 55.000 boeren van hun land verdreven. In 2014 publiceerde PAX het eerste systematische onderzoek naar de misstanden rond de kolenmijnen in Cesar, The Dark Side of Coal, met nog nooit eerder onthulde getuigenissen onder ede. Volgens ex-paramilitairen en getuigen hebben de steenkoolbedrijven Drummond en Prodeco de paramilitairen in de Colombiaanse provincie Cesar gesteund met geld, logistieke hulp en strategische informatie. De mijnbouwbedrijven ontkennen echter betrokkenheid en ondertussen wachten slachtoffers al 15 jaar op compensatie.

De campagne
De slachtoffers hebben nooit erkenning gekregen voor wat hen is aangedaan. PAX vindt dit onacceptabel en spant zich in voor waarheidsvinding en gerechtigheid. Een sleutelrol daarbij is weggelegd voor de Nederlandse energiebedrijven Nuon, Essent, E.ON en Engie (voorheen Electrabel). Deze bedrijven kopen steenkool van Drummond en Prodeco voor het opwekken van elektriciteit die zij leveren aan consumenten. Deze energiebedrijven weten van de grootschalige mensenrechten en de betrokkenheid van hun kolenleveranciers maar behoren nog altijd tot de grootste afnemers van deze bloedkolen. Pogingen om de mijnbouwbedrijven aan te sporen zich in te zetten voor genoegdoening hebben nog een enkel resultaat gehad.

Volgens PAX is er nog maar één oplossing: stoppen met de inkoop van bloedkolen totdat de mijnbouwbedrijven serieus werk maken van genoegdoening voor de slachtoffers in Cesar.

Stap ook over!

Energiebedrijven Nuon, Essent, E.ON en Engie blijven bloedkolen uit Colombia gebruiken. Samen geven we ze een krachtig signaal geven, stap over!

Stap ook over
Duizenden slachtoffers van bloedkolen wachten al 15 jaar op genoegdoening. Neem je stroom af bij Nuon, Essent, E.ON of Engie? Dan gebruikt jouw energiebedrijf bloedkolen om stroom op te wekken. Wij roepen ze op om hiermee te stoppen, maar dit doen ze niet zonder druk van jou en andere bezorgde Nederlanders. Geef ze een krachtig signaal en stap over naar een bloedkolenvrij energiebedrijf.

In deze lijst vind je een overzicht van de bedrijven die aan PAX hebben verklaard geen bloedkolen te gebruiken:

Pure Energie
DE Unie
Vandebron
Huismerk energie
Oxxio
Eneco
WoonEnergie
Greenchoice

www.energievergelijken.nl
Wil je hulp bij het overstappen? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld www.energievergelijken.nl om automatisch over te stappen. Kies dan niet voor Nuon, Essent, E.ON of Engie, maar bijvoorbeeld voor een van de bedrijven die zich bloedkolenvrij heeft verklaard.

WISE
Wil je liever helemaal geen steenkolen meer en over op groene stroom? Gebruik dan de energievergelijker van WISE.

Hoe meer mensen dit verhaal horen, hoe beter. Daarom kun je ook iets doen als je geen klant bent bij een van deze bedrijven. Wil je deze animatie over bloedkolen delen?  Ook kun je deze campagne rechtsboven delen via Facebook en Twitter. Onze dank is groot!

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere campagnes? Laat dan hier jouw naam en e-mailadres achter, dan mailen we jou met updates en als we je hulp nodig hebben.

Verstuur
Bij deelname aan deze actie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
sluiten

Bedankt!

Bedankt voor het achterlaten van jouw gegevens. We sturen je een Action Alert als we je hulp nodig hebben.