Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

JA! IK Help MEE!
JA! IK Help MEE!

Help mee om kernwapens voor eens en voor altijd te verbieden!

Wens de Nederlandse VN Ambassadeur succes bij de onderhandelingen over een wereldwijd verbod. Stuur hem een e-mail!

De VN gaat onderhandelen

Dit jaar praten landen voor het eerst in de geschiedenis over een wereldwijd verbod op kernwapens. Deze onderhandelingen vinden plaats in het VN-hoofdkwartier in New York, van 27-31 maart en 15 juni-7 juli 2017. De steun voor deze VN-onderhandelingen blijkt zowel in Nederland als over de hele wereld groot:
85% van de Nederlandse bevolking is VOOR een kernwapenverbod
45.608 Nederlanders tekenden VOOR door middel van een burgerinitiatief
De Tweede Kamer stemde VOOR
• De regering heeft toegezegd dat Nederland mee doet met de onderhandelingen
De meerderheid van de VN stemde VOOR het voorstel om te gaan beginnen met onderhandelen

Juist nu in een tijd waarin Trump aangeeft dat Amerika zijn kernwapens wil uitbreiden, is zo’n verbod harder nodig dan ooit. Wens de Nederlandse VN Ambassadeur van Ontwapening Henk Cor van der Kwast daarom veel succes toe in New York!

Het PAX-team in New York

Deze collega’s van PAX zetten zich onvermoeibaar in voor een verbod op kernwapens. Zij zijn aanwezig bij de onderhandelingen over een kernwapenverbod in de VN in New York. Ze voeren bijvoorbeeld lobbygesprekken met delegaties, geven presentaties, organiseren publieksacties en houden precies bij welk land wat zegt. Zij pleiten samen met alle internationale partners van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) in New York voor een sterk verdrag dat het (helpen bij het) maken, krijgen, hebben, gebruiken van kernwapens verbiedt. Zo probeert PAX zijn steentje bij te dragen aan een wereld zonder kernwapens!

Krista van Velzen, Campagneleider Nucleaire Ontwapening

Samen hebben we ervoor gezorgd dat clustermunitie, landmijnen, chemische en biologische wapens verboden zijn. Na jarenlang actievoeren en lobbyen is het eindelijk zover: in New York gaat de wereld ook kernwapens verbieden.

Krista organiseerde onder andere een voettocht van Brussel naar Moskou, deed mee aan acties tegen Tsjernobyl, probeerde eigenhandig een kernduikboot te ontwapenen, hield als Tweede Kamerlid klemmende pleidooien om alle massavernietigingswapens uit Nederland te verwijderen, was aandrijver van het verbod op clustermunitie en zorgde dat een gifgashandelaar voor genocide werd veroordeeld. Zij zet alles op alles om kernwapens te verbieden, liever gisteren dan vandaag.

Susi Snyder, Programmaleider Nucleaire Ontwapening

Ik kan maar één ding zeggen over onze reis naar New York…. Ban, ban, ban!

Eerder werkte Susi bij Women’s International League for Peace and Freedom in Genève. Ze hield zich daar bezig met verschillende onderwerpen binnen de Verenigde Naties, waaronder duurzame ontwikkeling, mensenrechten en ontwapening. Ze presenteerde rapporten en gaf speeches op een groot aantal internationale conferenties en was in 2009 één van de eerste vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie die de Conference on Disarmament toesprak. Daarnaast sprak Susi Snyder op meer dan veertig hoorzittingen van de Amerikaanse overheid over kernwapens, kernenergie en nucleair afval. In 2016 ontving zij de Nuclear Future Free Award voor haar werk en inzet voor een kernwapenvrije wereld.

Selma van Oostwaard, Programmamedewerker Nucleaire Ontwapening

In New York zal ik mezelf een aantal keer in de arm moeten knijpen: we worden namelijk ooggetuige van een historische stap vooruit in het kernwapendebat.”

Selma heeft meegewerkt aan het burgerinitiatief ‘Teken tegen kernwapens’ om een verbod op kernwapens op de Nederlandse politieke agenda te zetten. Ze organiseert namens PAX debatten, filmavonden of andere evenementen over belangrijke ontwapenings-vraagstukken. Zij was aanwezig bij de 71e officiële herdenkingsceremonies van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, Japan, sprak met vele overlevenden en is momenteel bezig met het opzetten van een wereldwijd netwerk voor jongeren die zich bezig houden met nucleaire ontwapening.

Selma zal tijdens de onderhandelingen regelmatig van zich laten horen via onze Facebookpagina.

Maaike Beenes, Programmamedewerker Humanitaire Ontwapening

“De onderhandelingen gaan eindelijk beginnen, en het wordt enorm spannend om daar in de VN bij te zijn. Ik ben er klaar voor!”

Maaike werkte mee aan ‘Don’t Bank on the Bomb’, het PAX-rapport over investeringen in bedrijven die kernwapens produceren. Ze ging naar Londen om samen met activisten uit het Verenigd Koninkrijk actie te voeren tegen die investeringen, en presenteerde daar in de Britse en Schotse parlementen. Tijdens een jongerenconferentie in Parijs sprak ze over hoe jongeren mee kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld. Bij PAX werkt ze niet alleen aan een verbod op kernwapens, maar ook aan een wereld zonder clustermunitie.

Vijf vragen

…over de onderhandelingen over het verbod op kernwapens bij de VN in New York.

1. Wat gaat daar gebeuren?
Van 27 t/m 31 maart vinden in de VN in New York de onderhandelingen plaats over een verbod op kernwapens. Alle landen en verschillende internationale- en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om te onderhandelen over een juridisch geldige overeenkomst die kernwapens verbiedt, en uiteindelijk een eind moet maken aan het bestaan van kernwapens op de wereld. Eigenlijk is hier al sinds het gebruik van kernwapens in de Tweede Wereldoorlog aan gewerkt, nu is het eindelijk zo ver, het zijn dus historische onderhandelingen.

2. Is er kans dat er een verbod komt en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Ja, de kans dat er zelfs dit jaar al een verbod komt is groot. In de eerste ronde van onderhandelingen (27-31 maart 2017) stellen landen de regels vast over de onderhandelingen over dit verdrag, belangrijk daarbij is dat wordt afgesproken hoever dit verbod zal gaan. In de tweede ronde (15 juni-7 juli 2017) maken landen afspraken over wanneer het geldig is. Denk bijvoorbeeld aan: hoeveel landen moeten de tekst goedkeuren en het verdrag ondertekenen om het daadwerkelijk in werking te laten treden. Hierna kan het onderhandelen over de tekst beginnen. Als hierover overeenstemming is bereikt én het minimum aantal landen daaraan goedkeuring geeft, is het kernwapenverbod klaar om ondertekend te worden. Alle landen die het verdrag ondertekenen moeten ervoor zorgen dat de regels van het verbod ook onderdeel worden van nationale wetgeving (ratificeren). Tot slot zullen zij zoveel mogelijk andere landen aanmoedigen om het verdrag ook te ondertekenen.

3. Wat zou dat betekenen en waarom is het belangrijk?
De gevolgen van het gebruik van kernwapens zijn verschrikkelijker dan van elk ander wapen, duren onaanvaardbaar lang en treffen altijd onschuldige burgers en de generaties na hen. Ook als ze niet worden gebruikt zijn ze levensgevaarlijk. Ze moeten dus de wereld uit. Kernwapens zijn de enige massavernietigingswapens die nog niet verboden zijn. Voor alle andere massavernietigingswapens (chemische en biologische wapens) is er al wel een verbod. Ook is er al een verbod op clustermunitie en landmijnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het weinig aantrekkelijk is voor investeerders om er geld in te steken. Landen die deze wapens produceren, in het bezit hebben of zelfs gebruiken worden internationaal als paria’s gezien. De drempel wordt flink hoger om ze, op wat voor manier dan ook, in te zetten. Voor kernwapens geldt dat ook.
PAX vindt dat zo’n verbod alle bemoeienis en aanwezigheid van en met kernwapens illegaal moet maken. Maar dat is niet genoeg. Het verdrag zou ook juridische instrumenten moeten bevatten met een verplichting voor de volledige afschaffing van kernwapens. Er zouden ook positieve maatregelen in moeten komen, zoals rechten van slachtoffers en overlevenden van kernwapens, maatregelen tegen de schade van kernwapens in de getroffen gebieden en van internationale samenwerking en het geven van bijstand om de verplichtingen van het verdrag na te kunnen komen.

4. Wat kunnen we van Nederland verwachten bij deze onderhandelingen?
De Nederlandse regering heeft nooit steun uitgesproken voor voorstellen die oproepen tot de onderhandelingen over een internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt. Tijdens de stemming van de Algemene Vergadering van de VN over het voorstel voor de start van deze onderhandelingen van onthielden zestien landen zich van stemmen, Nederland was er daar één van. Dit terwijl de Tweede Kamer met vier verschillende moties een duidelijke opdracht gegeven om in te zetten op een internationaal verbod op kernwapens. In zijn laatste Kamerbrief bevestigde Minister Koenders echter alleen dat Nederland bij de onderhandelingen aanwezig zal zijn.

Het is dus zeker dat Nederland bij de onderhandelingen aanwezig is, nu is de vraag of zij doen wat de Tweede Kamer hen heeft opgeroepen: een actieve en constructieve deelname aan de internationale onderhandelingen en andere NAVO-bondgenoten hierbij betrekken. Nederland kan namelijk een belangrijke rol spelen door zijn positie als gastland voor Amerikaanse kernwapens te gebruiken om andere NAVO lidstaten te overtuigen het toekomstige verbod te steunen en te ondertekenen. Het spreekt voor zich dat als Nederland het verbod tekent, het ook besluit om de Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel weg te halen.

5. Wat heeft PAX hiermee te maken?
PAX houdt zich al tientallen jaren bezig met ontwapening en het uit de wereld helpen van kernwapens. We waren al actief in het organiseren van grote succesvolle demonstraties in de jaren ‘80 tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Dat altijd doorgegaan. Vorig jaar organiseerde PAX het burgerinitiatief tegen kernwapens samen met het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank. Dat werd ondertekend door 45.608 Nederlanders. Dat betekende dat de Tweede Kamer erover moest debatteren. Tijdens dat debat schaarden vijf politieke partijen zich achter het voorstel van PAX om een nationaal verbod in te voeren. Een meerderheid van de Kamer sprak zich er voor uit dat Nederland zou moeten pleiten voor een internationaal verbod op kernwapens. PAX is een belangrijke speler binnen de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), een coalitie van meer dan 400 organisaties uit 95 landen die regeringen oproept te werken aan het verbod.

Over de campagne

Van alle massavernietigingswapens in de wereld is de meest verwoestende, de kernbom, als enige nog niet verboden. Dat is onaanvaardbaar en levensgevaarlijk. Daarom zet PAX zich zowel internationaal als in Nederland in voor een verbod op kernwapens.

PAX startte in 2014 in samenwerking met het Rode Kruis en de ASN Bank het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens om een nationaal verbod op de politieke agenda te zetten. Dankzij de meer dan 45.000 ondertekenaars van het burgerinitiatief en steun van diverse burgemeesters en bekende Nederlanders ging de Tweede Kamer op 28 april 2016 in debat over een nationaal verbod op deze massavernietigingswapens. Een van de aangenomen moties die uit het debat voortkwamen roept de Nederlandse regering op te onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens.

In oktober vorig jaar besloot de VN met overweldigende meerderheid dat deze onderhandelingen in 2017 moeten gaan beginnen. Concreet betekent dit dat dit jaar in twee sessies onderhandeld wordt over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt (27-31 maart en 15 juni-7 juli 2017). De regering heeft aangekondigd dat Nederland bij deze onderhandelingen zal aansluiten. Een historische doorbraak waar PAX zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt.

Deze actie is afgelopen

De onderhandelingen in New York beginnen op maandag 27 maart! Deze actie is daarom afgelopen. Wil je op de hoogte blijven van het PAX-team in The Big Apple? Houd dan de PAX Facebook pagina in de gaten.