Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

Wat stem jij in vredesnaam?

Op 17 maart gaan we naar de stembus. Jouw stem heeft invloed op vrede en veiligheid. Vind jij ook dat inclusiviteit, klimaatrechtvaardigheid, vrede en veiligheid bovenaan de politieke agenda moeten staan? Gebruik je stem!

Interviews met politieke partijen

In aanloop naar de verkiezingen interviewt PAX-directeur Anna Timmerman kandidaten van verschillende politieke partijen over vrede en veiligheid. Hier vind je de interviews.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ook je stem horen!

Wat doe jij in Vredesnaam? Vind jij ook dat inclusiviteit, klimaatrechtvaardigheid, vrede en veiligheid bovenaan de politieke agenda moeten staan? Gebruik je stem! Hoe meer stemmen, hoe luider we klinken. Meld je aan voor onze Action Alerts want samen zorgen we voor echte verandering.
Verstuur
Bij deelname aan deze actie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
sluiten

Bedankt voor je stem

Verkiezingen 2021

Wat stem jij in Vredesnaam?

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Nederland, maar met jouw stem heb je ook invloed op vrede en veiligheid wereldwijd. De verkiezingen zijn hét moment om te bepalen hoe Nederland zich de komende vier jaar zal inzetten voor belangrijke onderwerpen als  vrede, wapenhandel, vluchtelingen en de bescherming van burgers. En dat kan niet zonder jou! Wat stem jij in Vredesnaam?

Inclusieve vrede

PAX zet zich in voor vrede, binnen en buiten Nederland. Wereldwijd hebben vreedzame activisten te maken met onderdrukking en geweld. Zij kunnen niet opkomen voor hun rechten, of vreedzaam protesteren.  PAX versterkt vreedzaam verzet tegen onderdrukking en zorgt dat de stemmen van burgers gehoord worden. Juist bij vredesonderhandelingen is het belangrijk dat iederéén gehoord wordt. Vredesprocessen waarin vrouwen, verschillende etnische groepen en religieuze minderheden gelijkwaardige invloed hebben, zijn  succesvoller. Het is dus belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de onderhandelingstafel. En dat burgers die hun stem laten horen, internationaal gesteund worden. Zo zorgen wij samen voor een vredessituatie die duurzaam en stabiel is. Aandacht voor de rol van vrouwen bij vredesprocessen komt terug in de verkiezingsprogramma’s van het CDA en GroenLinks.

Vluchtelingen  

De beelden van de branden in het Griekse vluchtelingenkamp Moria staan bij iedereen nog op het netvlies. De brand was het trieste resultaat van falend beleid op nationaal en Europees niveau. Nederland heeft een naam hoog te houden als voorvechter van mensenrechten. Daarom moet de Nederlandse regering een voortrekkersrol spelen en zorgen voor een ruimhartig Europees vluchtelingenbeleid.  De huidige Europese veiligheidsstrategie plaatst de veiligheid van Europese burgers boven die van burgers in omliggende regio’s. Uiteindelijk maakt dit zowel de omliggende regio’s als Europa kwetsbaarder voor conflicten.

Foute wapens

Het ontbreekt momenteel aan duidelijke wet- en regelgeving rond internationale wapenhandel en wapenexport. Er is te weinig controle op aan wie de wapens worden geleverd, en hoe zij worden gebruikt. Daardoor ontstaat het risico dat wapens worden ingezet tegen de burgerbevolking. Nederlandse bedrijven mogen nog steeds investeren in omstreden wapenhandel. Waardoor geld van consumenten, zonder dat zij dat weten, wordt besteed aan mensenrechtenschendingen. Bijvoorbeeld in Jemen.

Ook nieuwe wapens, zoals killer robots, geven rede tot grote zorg. Deze wapens kunnen dodelijk geweld gebruiken zonder dat er mensen aan te pas komen. Wanneer robots beslissen over leven en dood wordt het moeilijk de werkelijke schuldige van het geweld te vinden  en te berechten. PAX pleit dan ook voor een volledig verbod op killer robots. Van de partijen die nu in de Kamer zitten, noemen D66, GroenLinks en de PvdA dit ook expliciet in hun programma.

Nederland heeft zich bovendien nog niet aangesloten bij het VN anti-kernwapenverdrag dat de ontwikkeling, het testen, gebruiken en bezitten van kernwapens illegaal maakt onder internationaal recht. 78% van de Nederlandse bevolking wil dat Nederland zich aansluit bij het verdrag, net als meerdere politieke partijen. Dit komt bij de partijen die nu al in de Kamer zitten ook terug in de verkiezingsprogramma’s van de ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, Splinter en de SP.

Bescherming van burgers

Tenslotte moet Nederland verantwoordelijkheid nemen voor haar rol in gewelddadige conflicten. De Nederlandse regering is niet open en eerlijk geweest over de Hawija-missie, bijvoorbeeld over het aantal burgerdoden. Bij Nederlandse vredesmissies bij gewapende conflicten wordt er in de praktijk niet structureel gekeken naar bescherming van burgers. Dat moet anders!

Vind jij het ook belangrijk dat deze thema’s meer aandacht krijgen in de politiek? Meld je dan nu aan voor de action alerts van PAX en lees wat de verschillende partijen van deze thema’s vinden en wat jij nog meer kunt doen. Want samen zorgen we voor echte verandering.