Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

Vredesweeklezing 2021

De Utrechtse Vredesweeklezing 2021 met burgemeester Sharon Dijksma, Zaïre Krieger en Marieke Sillevis-Smitt.

Waar: Domkerk Utrecht, hoofdingang Domplein
Wanneer: zaterdag 18 september 2021
Tijd: 11:00 – 12:30 uur, inloop 10:30 uur met koffie en thee

De Utrechtse Vredesweeklezing 2021

Je kunt de Vredesweeklezing terugkijken op het YouTube-kanaal van de Domkerk.

De Utrechtse Vredesweeklezing is de aftrap voor de Vredesweek 2021 en wil een inspiratiebron zijn voor ieder die zich inzet voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Iedereen is welkom. Er is gelegenheid voor gesprek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele ontmoeting onder het genot van een drankje, koffie of thee.

Utrechtse Vredesweeklezing 2021 met burgemeester Sharon Dijksma, Zaïre Krieger en Marieke Sillevis-Smitt

Op weg naar een inclusieve samenleving is het thema van de Vredesweek 2021. De stad Utrecht herbergt 360.000 mensen, waarvan 130.000 met een migratieachtergrond uit 172 verschillende landen. Vanuit de Domkerk, samen met organisaties als PAX en Utrecht in Dialoog, en de gemeente Utrecht zelf ziet diversiteit als een rijke voedingsbodem voor samenwerking.

Op weg naar een inclusieve samenleving problematiseert die diversiteit niet, maar neemt haar als een gegeven. Wij kiezen onze samenleving niet, maar we zijn elkaar gegeven. De vraag is niet of we wel of niet divers willen zijn, maar hoe we samen leven, samen wonen en samen werken.

Inclusief samenleven gaat niet zonder compassie, en compassie sluit nauw aan bij de missie van Sint Maarten, de schutspatroon van Utrecht. Op 12 april 2013 heeft Karen Armstrong, in het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht, in de Domkerk over compassie gesproken. Nu, acht jaar later, zullen onder meer burgemeester Sharon Dijksma, Zaïre Krieger, Marieke Sillevis Smitt opnieuw oproepen tot inclusie en compassie vanuit verschillende perspectieven. Burgemeester Sharon Dijksma zal de rol van sterke vrouwen in de samenleving benadrukken en laten horen hoe Utrecht op weg is naar die inclusieve samenleving. Zaïre Krieger zal als spoken word artiest haar Nederlandse vertaling van “The Hill We Climb” van Amanda Gorman voordragen. Marieke Sillevis-Smitt zal bijdragen vanuit haar inzet als pastor voor ongedocumenteerden in de stad Utrecht.