Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

Utrechtse Vredesweeklezing 2020

Vrijdag 18 september, van 15.30 – 18.00 uur, in de Domkerk in Utrecht én via een livestream. (Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.)

Dé aftrap van de Vredesweek. Tijdens de Vredesweeklezing verkennen drie inspirerende sprekers het thema ‘Vrede verbindt verschil’:

  • Natascha van Weezel, schreef het boek Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland en maakte de documentaire Natascha’s beloofde land
  • Hans Alma, schreef het boek Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld en is bijzonder hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de VU
  • Enis Odaci, is publicist en hoofd online van Volzin, magazine voor religie en samenleving. Ook is hij voorzitter van stichting Humanislam – een denktank voor islamitisch humanisme – en adviseur en spreker over interreligieuze dialoog, diversiteit en inclusie.

Dompredikant Ds. Willem Roskam zal de lezing openen en afsluiten. Anna Timmerman, directeur van PAX, zal de sprekers introduceren en het vraaggesprek met het publiek leiden.

Programma

  • 15:30 – 16:00 uur: inloop
  • 16:00 – 17:15 uur: lezingen en reacties uit publiek
  • 17:15 – 18:00 uur: hapje en drankje

Volg de Lezing hier via livestream: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21581

Vredesweeklezing

We leven in een land waarin in toenemende mate mensen samenleven met verschillende achtergronden. Deze verschillen betekenen een enorme rijkdom en leveren tegelijkertijd spanningen op. In de afgelopen periode werd de samenleving nog eens flink extra opgeschud. We komen uit een periode van pandemie en al haar gevolgen. De anti-racisme beweging werd groter. Internationale vraagstukken rond vluchten en samenwerking dringen zich aan ons op. We vragen ons nu af, hoe verder te gaan. De Utrechtse Vredesweeklezing is een aftrap voor de Vredesweek en wil daarom ook een hart onder riem zijn voor vele mensen die zich in Nederland inzetten voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het is een reflectie op wat er in de samenleving aan de hand is en een wijzen op praktijken die richtinggevend zijn voor een samenleving waarin vrede en recht naast elkaar bestaan.

Het thema “Vrede verbindt verschil” wordt in de Vredesweeklezing in de actuele context belicht door drie sprekers uit verschillende tradities. Zij hebben de afgelopen jaren laten zien wat een weg naar voren zou kunnen zijn: hoe kijken we naar onszelf en medemensen, geloven we werkelijk in de gelijkwaardigheid van alle mensen en zijn we bereid er naar te handelen? Welke initiatieven lenen zich om samen aan te pakken? ‘Vrede verbindt verschil’: een belofte voor een samenleving waarin mensen elkaar zien?

 

Over de sprekers

Natascha van Weezel

Maker van de VPRO film “Natascha’s beloofde land”, een programma op de Westbank van de Jordaan waar zij als jonge joodse vrouw bijzondere ontmoetingen had met Palestijnse jongeren. Auteur van de boeken “Magere jaren” (2007), “De derde generatie. Kleinkinderen van de Holocaust” (2015), “Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland” (2017) en “Nooit meer Fanta”(2020). (Foto: Els Zweerink)

Hans Alma

Bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie van de VU Amsterdam. Hans Alma schreef het boek Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld, waarin zij een taal gebruikt die mensen uit verschillende tradities kan verbinden in hun zoeken naar vrede en recht in deze wereld.

Enis Odaci

Schrijver, spreker en Islamdeskundige. Is publicist en hoofd online van Volzin, magazine voor religie en samenleving. Is voorzitter van Stichting Humanislam en adviseert overheden en bedrijfsleven op het gebied van diversiteit en inclusie. Hij sprak ook op de Oecumenelezing 2020. (foto: Marieke Lucas)

De Utrechtse Vredesweeklezing wordt georganiseerd door de Domkerk en PAX.