Stuur deze actie door!


Vul de gegevens in van de ontvanger...


Vul hier je eigen gegevens in...

bekijk hier de e-mail die je gaat versturen.

actie verzonden naar .

Lees meer
Lees meer

Ervaar hoe vrede verbindt

In een tijd van snoeiharde standpunten over vluchtelingen in ons eigen land en genadeloze oorlogen in het buitenland, ontmoeten wij elkaar onderweg op pleinen, in kerken, scholen en moskeeën.

Walk of Peace

Verbinding en ontmoeting

Sinds 2015 organiseert PAX samen met de Raad van Kerken Nederland en verschillende lokale groepen op verschillende plaatsen in NL een Walk of Peace. Een wandeling die de start van de Vredesweek markeert. We lopen in al die plaatsen samen met Christenen, Syriërs, Moslims, vluchtelingen en al die anderen die anders zijn, en met wie we zoveel gemeen hebben. We ontmoeten elkaar onderweg in kerken, moskeeën, scholen en op pleinen. En vinden elkaar in nieuwe en oude rituelen die deze plekken en ons met elkaar verbinden.

Verschillende religieuze leiders bij elkaar tijdens de Walk of Peace Enschede. Foto: Lize Kraan

De Walk of Peace is wandeling van én voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. Een wandeling waarbij aandacht is voor de ander, in ontmoeting, muziek, en gebaren van vrede. De Walk of Peace is niet een eenmalige gebeurtenis: de Walk of Peace heeft in 2015 plaatsgevonden als eerste in een reeks wandelingen voor vrede tot 2021, die in verschillende plaatsen in Nederland wordt georganiseerd.

Wat willen we bereiken?

We leven in een tijd van snoeiharde standpunten in ons eigen land en genadeloze oorlogen in het buitenland, vaak gevoed door etnische en religieuze tegenstellingen. En juist nu wij, ook door de komst van vluchtelingen in ons midden, met onze neus op harde feiten worden gedrukt kunnen we ons afvragen wat dat met ons doet en hoe wij daarmee om willen gaan.

Met de Walk of Peace laten we zien dat verbinding mogelijk is en bieden we een antwoord tegen de angst. We kunnen samen lopen, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. In 2015 was er 1 landelijke Walk of Peace in Den Haag. Het jaar erna, in 2016, ontstonden naast de landelijke Walk of Peace in Enschede al meerdere wandelingen op verschillende plaatsen. Vanaf 2017 organiseren verschillende groepen in hun eigen woonplaats een Walk of Peace, om daarmee hun verlangen naar vrede en verbinding uit te drukken. Al deze wandelingen zijn met elkaar verbonden via het landelijke netwerk Walk of Peace. Zo is de landelijke Walk of Peace als een inspiratiebron die mensen in het hele land in beweging zet.

Wil je meer weten over de Walk of Peace, of wil je weten hoe je er het beste zelf een kunt organiseren? Stuur dan een email naar info@paxvoorvrede.nl, onder vermelding van “Walk of Peace”.

Verslag Walk of Peace 2016

Op 18 september 2016 liepen honderden mensen de Walk of Peace door Enschede. Een middag vol ontmoetingen, muziek en verhalen, aandacht voor geweld in het Midden-Oosten en de onrust in Nederland, maar vooral ook een middag van verbondenheid.

Tijdens de inspirerende opening overhandigden de Vredesburgemeester Onno van Veldhuizen en verschillende religieuze leiders elkaar een Wereldvredesvlam. Een jonge Syrische vluchtelinge sprak over haar verlangen om in vrede te leven en naar school te kunnen gaan. De Band van het Leger des Heils speelde passend: ‘Iedereen is van de wereld’. Daarna startte de wandeling langs verschillende (religieuze) gebouwen en bijzondere plekken in Enschede. Op elke locatie werd een World Peace Flame achtergelaten als teken van verbondenheid en hoop.

De route voerde de wandelaars vanaf Woongemeenschap De Wonne via de Oude Markt naar de Rooms-Katholieke Jacobuskerk. Hier was in een fototentoonstelling te zien met welke historische context de huidige vluchtelingenproblematiek omgeven is. Bij vertrek ontving ieder een Jacobsschelp, symbool van de pelgrim.

Niet lang hierna bereikten de wandelaars Hogeschool Saxion, waar op het plein studenten en docenten vertelden over hun reis naar Lesbos en de wandelaars zich voor even een vluchteling op de Middellandse zee konden voelen, samengeperst in een “boot” die was afgezet met lint.

Foto: Lize Kraan

Een dirigente zette de wandelaars vervolgens aan het zingen, wat zorgde voor de nodige hilariteit, waarna de route kon worden voortgezet langs de Orthodoxe Synagoge naar de Hollandia Matzefabriek. Hier vertelde Mohammed, Syrisch vluchteling, zijn verhaal en ontving ieder een pakje Matzes. Wie wilde, kon hier een persoonlijke boodschap van vrede achterlaten: ‘Vrede is…’

In het Ecocentrum Emma kon de Matze belegd worden met duurzaam en biologisch beleg. Het werd maar weer duidelijk, dat vrede en voedsel zeer met elkaar verbonden zijn.

Voor wandelaars die enigszins vermoeid waren geworden door de wandeltocht, was er in het zonnetje een goede gelegenheid om even te gaan zitten bij de singer songwriters langs de kant van de weg. Zij musiceerden al improviserend tot een harmonieus geheel. Een stukje verder langs de route werd men hartelijk ontvangen in de Marokkaanse Moskee. Er was heerlijke zoete thee, een rondleiding door het gebouw en de prachtig gezongen oproep tot gebed, die raakte tot in de ziel.

In het Volkspark bestond de mogelijkheid om creatief te worden: onder de vakkundige begeleiding van tekendocenten kwam stukje bij beetje op grote doeken een prachtige collage van schilderingen tevoorschijn. Dit grote doek is een week later weer gebruikt in de Vredesviering in de Ontmoetingskerk en zal uiteindelijk een plek krijgen in een AZC.

Wie het aandurfde kon met blote voeten door de verf om een veelkleurig voetspoor achter te laten. Aan het einde van het Volkspark, bij het Oorlogsmonument, zijn de Jacobsschelpen neergelegd. De schelpen, die de hele tijd waren meegedragen vanuit de Jacobuskerk, zijn neergelegd bij de Vredesvlam. Ook zijn hier verhalen vanuit de Tweede Wereldoorlog verteld.

Tenslotte kwamen de wandelaars langs de Syrisch-Orthodoxe kerk, waar ook al een hartelijke ontvangst was. Voor velen was het de eerste keer dat men er binnenkwam; een mooie kennismaking met een grote gemeenschap in Enschede en hun heilige ruimte.

Een culturele markt vormde tenslotte het einde van de Walk of Peace. In het muziekcentrum waren verschillende kraampjes van allerlei stichtingen, met daarbij verschillende Syrische hapjes. Een kleine groep had nog energie over voor het slotgesprek over de vraag hoe wij – gegeven alle internationale spanningen die ook van invloed zijn op onze samenleving – met elkaar in een vruchtbare dialoog kunnen blijven.

Foto: Lize Kraan

Een wandelaarster zei na afloop: ‘Fijn, zo samen! Wij vormen als het ware een ketting voor vrede, en dragen dat uit aan iedereen, over de hele wereld’. Een ander zei: ‘Ik heb mooie gesprekken gehad en er wat van geleerd. Zo begrijp je elkaar beter’. En nog iemand: “Ik ben voldaan moe! je weet waar je het voor gedaan hebt, voor het goede doel’.

Kijk voor het volledige fotoverslag van de Walk of Peace 2016 op Facebook.

 

Verslag Walk of Peace 2015

Zo’n vijfhonderd mensen namen zondag 20 september 2015 deel aan de Walk of Peace in Den Haag. In kleine groepjes of individueel legde een verrassend gemêleerd gezelschap de ruim zes kilometer te voet af van Station Hollands Spoor naar de tuin van het Gemeentemuseum.

Locoburgemeester Baldewsingh stak de wandelaars bij de start een spiritueel hart onder de riem, terwijl het Leger des Heils voor de innerlijke wandelaar zorgde met soep en brood. De wandeling voerde langs de Schilderwijk via het politieke hart van Nederland, het Binnenhof, dwars door de stad richting museumkwartier.

Tijdens de kleine pelgrimage voor vrede brachten de deelnemers onder een prachtige herfstzon witte rozen van de Mescidi Aksamoskee naar het Joodse Kindermonument. Ze beschreven gebedsvlaggen voor vrede bij de Parkstraatkerk. Een aantal daarvan werden opgehangen aan het hek van de kerk, de rest werd meegenomen naar de tuin van het Gemeentemuseum. Wandelaars toonden met honderden kaarten hun solidariteit met PAX-bruggenbouwer Olena uit Oekraïne. De spontane ontmoetingen en uitwisseling tussen wandelaars maakte de inspanning vaak aangenaam lichter. De tocht voerde verder langs tal van andere plekken in de stad gewijd aan vrede, waaronder natuurlijk het Vredespaleis.

Groepsfoto van de wandelaars in Den Haag. Foto: Gabriela Hengeveld

Koor en rappers
Een optreden van het Mama Verhalen Koor met de rappers van GoHard, een onverwachte combinatie van Haagse artiesten, omlijstte toespraken van Hielke Wolters, adjunct-secretaris van de Wereldraad van Kerken, en PAX-directeur Freek Landmeter aan het eind van de wandeling. Hielke Wolters belichtte de achtergronden van de door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen ‘Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede’. Freek Landmeter benadrukte dat deze Walk of Peace geen eindstation is en nodigde alle deelnemers uit méér werk te maken van vrede, solidariteit en gerechtheid. Daarna genoot het gezelschap in het gras van de tuin van het Gemeentemuseum van de aangeboden picknick.

Bekijk het fotoverslag van de Walk of Peace 2015 op Facebook

Partners

Aan de Walk of Peace 2016 in Enschede deden de volgende 21 organisaties mee:
Enschede voor Vrede, PAX, de Raad van Kerken Nederland, Vrouwen voor Vrede, Festival de Oriënt, Syrisch-Orthodoxe Gemeenschap, Leger des Heils, Woongemeenschap De Wonne, Marokkaanse Moskee, De Rooms-Katholieke Jacobusparochie, Protestantse Kerken Enschede, Hollandia Matzefabriek, Ecocentrum Emma, Internationale Schakelklas Enschede, Studenten Hogeschool Saxion, TeTem, Muziektheater Enschede, Gemeente Enschede, Stichting SIVE, Bibliotheek Enschede, singer songwriters.

De Walk of Peace 2016 is financieel mede mogelijk gemaakt door:
Soroptimist Club Enschede, XminY-fonds, Insinger stichting, Stichting Rotterdam, PAX, diakonie Protestantse Gemeente Enschede, Muziektheater Enschede, Leger des Heils.

En natuurlijk de bijna 65 vrijwilligers, langs de route of op de verschillende halteplaatsen, EHBO, verkeersregelaars, muzikanten en op de culturele markt.

De Walk of Peace 2015 is onderdeel van het Just Peace Festival en maakt deel uit van de Internationale Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken. De wandelingwerd mede mogelijk gemaakt door het vfonds, Nationale Postcode Loterij, Fonds 1818 en Kerk en Vrede.